Još jedan korak

Ne treba vam odmah snaga da dođete do cilja, samo svaki put skupite snagu za još jedan korak...