Povratak sebi

Lako je dok se čovjek osjeća kao žrtva, ljuti se na druge ili traži krivce... Kad shvatimo da sve počinje i završava s nama, a to znači da preuzimamo odgovornost za svoje misli. osjećaje i ponašanje, onda počinje prava zabava... Daleko je dogurao onaj tko se vratio sebi...