Poruka za tebe 3

Svijet treba tebe da dovedeš stvari u red. Kad god se pitaš što se to događa oko nas, na tebi je red da stvoriš red.